cs de

Stavba bazénu

Proto, aby jste dlouhá léta byli spokojeni s bazénem firmy Madekop, měli byste před zahájením stavby s našimi odborníky prokonzultovat všechny okolnosti, které se týkají stavby bazénu. Kromě toho, že součástí objednávky je i kompletní dokumentace, poradíme Vám s výběrem vhodného místa nebo umístění bazénové technologie. Každý bazén má svoje zvláštnosti, a proto se potřebná stavební připravenost dělá na míru. Naše společnost zajišťuje rovněž stavbu na klíč, kdy klientovi provedeme veškeré výkopové a betonářské práce, na základě domluvy nainstalujeme všechny elektrické rozvody a zprovozníme bazén. Pakliže by Vás zajímala i tato služba, nezapomeňte nás oslovit.

Jak je to se stavebním povolením?

Zda je či není k výstavbě bazénu potřeba povolení, upravuje stavební zákon ve Sbírce zákonů č. 183/2006 v ustanovení § 103 a § 104. Většina bazénů bude patřit do kategorie staveb, kde není nutné ani ohlášení. Pokud se jedná o stavby do 40 m2 zastavěné plochy, žadatel pouze vyplní Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu. Po vyplnění a podání tohoto formuláře na místě příslušného stavebního úřadu, má tento úřad lhůtu 30 dnů na posouzení záměru, zda je v souladu se stavebním zákonem. Pokud zjistí, že ano, vydá v této lhůtě 30 dnů územní souhlas se záměrem.
Bazény, nad 40 m2 zastavěné plochy, se řadí do kategorie staveb, kde je nutné Ohlášení stavby. Po vyplnění jednoduchého formuláře, doložení všech potřebných příloh a podání na místně příslušný stavební úřad, má tento 40 dnů na udělení souhlasu. Pokud stavební úřad ve lhůtě do 40 dnů žadateli nedoručí žádné stanovisko, ani usnesení o zákazu stavby, platí, že stavební úřad souhlas udělil.