cs de

Stavba plastového bazénu

Výkop a betonáž základní desky pro plastové bazény

Po zvážení a vytýčení místa, kde bude bazén umístěn, přijde na řadu technika (která výrazně ušetří čas) nebo ruční výkop (který je oproti technice sice pomalejší, ale za to šetrnější k Vaší zahradě). Výkop se provádí na základě naší dokumentace, zpravidla je pak o 25 cm na každé straně větší než vnitřní rozměr bazénu. Pro větší bazény než 4x10, je třeba výkop připravit o 50 cm větší na každé straně. Bazén je možné svařovat rovněž vedle výkopu a na pozdější dobu objednat jeřáb pro složení do vykopané jámy. Pro betonáž základní desky používáme beton B20, síla 15-20 cm s použitím kari sítě 100 x 100 x 6 mm. Základová deska pod šachtu je z betonu B15 bez armatury. Na takto připravenou betonovou desku naši pracovníci rozloží buďto geotextílii nebo pro izolaci dna bazénu extrudovaný (tvrzený, XPS) polystyren. Upozorňujeme zákazníky, že použitím jiného polystyrenu než tvrzeného, nenese výrobce žádnou zodpovědnost za poškození bazénu pozdějším sedáním klasického polystyrenu. Vhodnost vlastní izolace vždy konzultujte s našimi odborníky.

Kdy je nutná drenáž kolem bazénu?

Drenáž kolem bazénu není nutné dělat vždy během stavby bazénu. Každopádně nikdy neprohloupíte a pojistíte se proti spodní vodě. Stává se totiž, že spodní vody se pohybují a tam, kde se nikdy spodní voda nevyskytovala, se najednou začne objevovat. Tam, kde se spodní voda vyskytuje (nejčastěji se zjistí během stavby domu nebo při výkopu pro bazén), pak se drenáž stává nutností. Každopádně je vhodné bazén vyvýšit nad úroveň spodní vody, kolem bazénu udělat drenáž a vodu svést do kanalizace nebo retenční nádrže (šachty) a odtud vodu přečerpávat pryč. Při tomto řešení doporučujeme ponorné čerpadlo s hlídačem úrovně vody a ne časový spínač pro spínání čerpadla.

Usazení a betonáž plastového bazénu

Nejjednodušší, nejrychlejší, bezpečnější a dneska již i levnější záležitostí je složení plastového bazénu pomocí autojeřábu. Bazény vozíme i s konstrukcí pro uchycení jeřábem na čtyřháček, a proto je usazení bazénu záležitostí několika desítek minut. Zkušenému řidiči by usazení do jámy nemělo trvat víc jak hodinu. Pakliže podmínky nedovolují uložení plastového bazénu pomocí jeřábu, je možné do připraveného výkopu složit bazén ručně. Níže uvádíme přibližnou váhu nejběžněji prodávaných bazénů. Na váhu Vašeho plastového bazénu se můžete kdykoliv zeptat našich odborníků.

Po usazení plastového bazénu do připravené jámy, můžeme začít s betonáží bazénu. Obetonování se provádí suchým betonem. Doporučuje se, aby horní hrana bazénu byla nejprve rozepřena, aby nedocházelo deformaci rozevřením nebo sevřením. Do bazénu se napustí asi 30-40 cm vody a obvod bazénu se pomalu vysypává betonem. Krok po kroku betonujeme bazén až po hranu bazénu. Skimmer, vtokové i nasávací trysky nebo světla zasypáváme jenom pískem nebo jemným štěrkem.

Finální práce

Pro naše bazény jsou vhodné všechny typy dnes na trhu známých obkladů, dlažby a jiných materiálů. Velmi elegantním a na trhu velmi žádaným produktem jsou rovněž dřevoplastové terasy OMNIDECK, které naše firma nabízí v různých barevných variantách spolu s montáží.