cs de
Volejte zdarma 800 880 819 volejte zdarma

Stavební připravenost a montáž zastřešení bazénu

  1. Pro maximálně lehký posuv bazénového zastřešení je ideální rovinnost podkladu, na kterém bude zastřešení instalováno. Výšková tolerance je ± 4 mm na celou délku kolejiště. Maximální výškový rozdíl protilehlé dvojice drah (v příčném řezu bazénem) 10 mm. Pokud tato rovina není a nelze ji připravit, je nutné informovat naše pracovníky. Posoudí zda je možné na danou nerovnost ještě zastřešení instalovat.
  2. Dlažba, popřípadě jiný podkladový materiál (dřevoplastové terasy), kde budou instalovány kolejnice pro zastřešení bazénu, musí být pevně spojena spodkladovým betonem. Nezpevněný podklad, např. dlažba položená do zásypu, je nevhodný, neboť působením deště a větru může dojít k uvolnění konstrukce i s dlažbou (tuto montáž provádíme jenom na výslovné přání zákazníka bez možnosti případné reklamace). Informujete-li nás o těchto skutečnostech při zadávání zakázky můžeme pak předejít komplikacím.
  3. Montáž zastřešení Madekop, provádí naši zkušení montéři, kteří potřebují ke své práci připojení 220 V do 25 m od místa instalace. Při větších rozměrech zastřešení je vhodné zajistit na dobu složení zastřešení z auta (přibližně 1 hodina) 2 osoby, velmi nám to zrychlí práci. Nejdůležitější u montáže je správné a přesné položení kolejiště, pak již není problém nainstalovat zbylé části zastřešení bazénu. Celkově montáž trvá dle náročnosti a typu zastřešení v průměru 1-1,5 hodiny na segment.