cs de

Action-10 Chlorová desetikombinace 5kg

Speciální složení pro ničení bakterii, virů a mikroorganismů


Action-10, chlorové tablety 200 g, 5kg
Biocidní přípravek - 10 účinků: tablety dezinfikují, ničí a sedimentují řasy, ničí bakterie, ničí viry, ničí houbové kultury, flokulují, koagulují nečistoty, snižují pH, stabilizují chlor a zamezují vápenatým usazeninám.
 
Forma přípravku a účinné látky:
Tablety 200g speciálního složení pro ničení bakterií, virů a mikroorganismů v bazénové vodě. Tablety rovněž působí preventivně proti vzniku vodní řasy a k udržení průzračnosti vody. Tento komplexní přípravek zajišťuje 10 účinků pro zachování kvality a hygienické nezávadnosti bazénové vody.
Obsahuje 90-100g/100g kyselinu trychlorizokyanurovou, 2,4g/100g síran mědňatý a 1-3g/100g síran hlinitý.
 
Návod na použití a dávkování:
 
Prvotní dávkování:
po dosažení hodnoty  volného chloru 0,6 g/m3 rychlorozpustným organickým chlorem aplikujte 1 tabletu (200g) Action-10 na každých 20 m3 objemu vody v bazénu.
 
Další dávkování :
0,5-1 g Action-10 na 1m3 vody denně tak, aby obsah volného chloru nepřesáhl hodnotu 0,6 g/m3
pH udržovat na požadované  hodnotě 7,2 - 7,6 
 
Obsah volného Cl ve vodě otestujte denně testovací  soupravou Cl + pH. Skutečná spotřeba přípravku se může měnit v závislosti na provozních podmínkách bazénu, teplotě vody a míře jejího znečištění.
 
Potřebné množství tablet Action-10 umístěte do poloautomatického dávkovače chemie. Filtrační zařízení pak uveďte do provozu. Je nezbytné, aby byl denně přefiltrován celý objem bazénu.
 
UPOZORNĚNÍ:
 
Přípravek je možné používat jen v bazénu s filtračním zařízením. Přípravek nelze aplikovat volně na hladinu a z bezpečnostních důvodů ani v hladinovém plováku, neboť dochází k riziku poleptání a podráždění pokožky zvláště u dětí. Po aplikaci přípravku je nutné zkontrolovat koncentraci volného Cl ve vodě testerem. Pokud je obsah volného Cl vyšší než 0,6 g/m3, je nutné vyčkat nebo zneutralizovat volný Cl neutralizátorem (CTX - 12) na uvedenou výši.
U všech bazénů je třeba pravidelně obměňovat vodu, aby nedocházelo ke zvýšené mineralizaci a obsahu kyseliny kyanurové. Její max. přípustná koncentrace je 25g/m3 (ověřte testovací soupravou) Pravidelně měřte obsah vázaného Cl (chloramin) a při jeho koncentraci 0,3g/m3 nebo vyšší  proveďte superchloraci přípravkem CTX-200 GR (10-15g/m3 vody.)