cs de

Chlor granulát 3 kg Chemoform

Pro rychlou dezinfekci a šokové zachlorování.

Stabilizovaný pevný chlorgranulát s obsahem cca 56% aktivního chloru. pH hodnota neutrální.

Rychle a bezezbytku rozpustný.

Vhodný i pro velmi tvrdou bazénovou vodu.

Stabilizovaný proti rychlému uvolňování chloru vlivem působení slunce a tepla.

Použití:

Ideální obsah chloru je 0,3 - 0,6 mg/l.

Ideální hodnota pH je 7,1 - 7,4.

Při novém napouštění se dávkuje cca 80 - 100g pro 10m3 bazénové vody.

Dlouhodobé chlorování se provádí každý 3 - 6 den cca 35g pro 10m3 bazénové vody. Granulát se nejprve rozpustí v nádobě ve vodě a pak se přidá podél okraje do bazénové vody. Popř. se leje před trysku při zapnuté filtraci. Do nádoby dáváme nejprve vodu a pak vsypeme Chlor Granulát.

NEVSYPÁVEJTE GRANULÁT PŘÍMO DO BAZÉNU!!!

Etiketa

Bezpečnostní list