cs de

CTX-370 chlórové 200g tablety 1 kg

Tablety pro pravidelné udržování chlóru s dlouhodobým účinkem

Tento biocidní tabletový přípravek je určen k dezinfekci bazénové vody. Je velmi stabilní proti rozkladu slunečním zářením, a proto je vhodný zvláště pro venkovní bazény. Přípravek obsahuje 90-100 g/100g kyselina trichlorisokyanurová. POZOR: Ve zvýšené koncentraci může odbarvit bazénovou fólii.

Dávkování:
Prvotní dávkování: 1 tableta (200g) CTX-370 na každých 20m3 vody.
Udržovací dávkování: 1-2g CTX-370/1m3 vody denně při pH na požadované hodnotě 7,2-7,6 tak, aby obsah volného chlóru nepřesáhl hodnotu 0,6g/m3 (u dětského bazénu 0,3g/m3). Obsah volného chlóru  ověřujte denně testovací soupravou (Cl +pH). Pozn.: Skutečné dávkování je třeba přizpůsobit  v závislosti na provozních podmínkách bazénu, teplotě vody a míře znečistění bazénu.
 
Aplikace:
Potřebné množství tablet CTX-370 umístěte do koše skimmeru nebo dávkovače Cl napojeného na filtrační zařízení a uveďte jej do provozu.Je nezbytné aby byl denně přefiltrován celý objem bazénu.
 
UPOZORNĚNÍ:
Přípravek je možné používat jen u bazénů s filtrační jednotkou. Přípravek nelze aplikovat volně na hladinu a z bezpečnostních důvodů ani do plováků přímo do bazénu (při použití všech typů Cl přípravků v hladinovém plováku dochází k riziku poleptání a podráždění pokožky, zvláště u dětí.). 
Po aplikaci přípravku je nutné zkontrolovat koncentraci volného Cl ve vodě testovací soupravou. Pokud je obsah volného Cl vyšší než 0,6g/m3, je nutno vyčkat nebo použít neutralizátor Cl a používat bazén až poté, co jeho hodnota klesne pod nebo na uvedenou výši. U všech bazénů je třeba pravidelně obměňovat vodu aby nedocházelo ke zvýšení mineralizace a obsahu kyseliny kyanurové-doporučená koncentrace je 35g/m3 (ověřte pomocí testeru nebo fotometru). Pravidelně měřte rovněž obsah vázaného Cl (chloraminů) a při jeho koncentraci 0,3g/m3 nebo vyšší proveďte superchloraci přípravkem CTX-200/GR.