cs de

CTX-392 TRIPLEX chlórové tablety 5kg

3 v 1 tablety s desinfekčním účinkem, prevencí proti řase, vločkování

Tabletový biocidní přípravek na bázi Cl svým komplexním účinkem zajišťuje odstranění bakterií, virů a dalších nebezpečných mikroorganismů z bazénové vody, zabraňuje vytváření vodních řas a současně udržuje průzračnost vody svým flokulačním účinkem. Přípravek obsahuje 93% kyseliny trichlorizokyanurové, 2-4% síranu měďnatého a 1-3% síranu hlinitého.                       

Vícefunkční chlorové přípravky mají dezinfekční, flokulační a algicidní účinek. Současně jsou velmi stabilní a odolné vůči rozkladu slunečním zářením. 

Dávkování:
Prvotní dávkování: Po dosažení povolené hodnoty volného chlóru (0,3-0,6 g/m³ vody) např. přípravkem CTX-200/GR aplikujte. 1 tabletu (200g) CTX-392 na každých 20m³ nebo 1 tabletu (20g) CTX-343 na každé 2m³ objemu vody v bazénu. Další dávkování: 0,5-1g CTX-Triplex/m³ vody denně při pH na požadované hodnotě 7,2-7,6 tak, aby obsah volného Cl nepřesáhl hodnotu 0,6 g/m³. Obsah volného Cl ve vodě ověřujte denně testovací soupravou (Cl+pH). Skutečné dávkování je třeba přizpůsobit v závislosti na provozních podmínkách bazénu, teplotě vody a míře znečištění bazénu.