cs de

CTX-200/GR Chlórový granulát 1kg

Dezinfekční látka s okamžitým účinkem ve formě granulí


CTX-200/GR
Tento granulátový dezinfekční přípravek se vyznačuje velmi vysokou stabilitou vůči rozkladu slunečním zářením. Ani ve zvýšené koncentraci neodbarvuje plastové materiály, a proto je vhodný i pro fóliové bazény.
Obsahuje 90-100g/100g kyseliny dichlorizokyanurové.
 
Dávkování:
Prvotní dávkování:1,5g/m3, po 2 hodinách zregulovat pH vody na hodnotu 7,2-7,6 (např.přípravkem CTX-10 nebo CTX-20).
Další dávkování: při správně udržovaném pH vody 1g/m3 tak, aby obsah volného Cl nepřesáhl koncentraci O,6/m3(u dětských bazénů 0,3 g/m3). Obsah volného Cl ověřujte denně pomocí testovací soupravy (pH+Cl).
Prvotní dávkování je třeba opakovat při prvních náznacích zákalu vody.
 
Aplikace:
Potřebné množství CTX-200/GR rozpusťte v plastové nádobě s vodou a rovnoměrně rozlijte po celé hladině bazénu. Pak uveďte do provozu na cca 8 hodin vaše filtrační zařízení.
 
UPOZORNĚNÍ:Po dobu aplikace přípravku a následujících 8 hodin nesmí být v bazénu nikdo přítomen. Přípravek je možné používat jen u bazénu s filtrační jednotkou. Po aplikaci přípravku je nutné zkontrolovat koncentraci volného Cl ve vodě testovací soupravou Pokud je obsah volného Cl vyšší než 0.6g/m3, je nutno vyčkat  a používat bazén až poté, co jeho hodnota klesne pod nebo na uvedenou výši. U všech bazénů je třeba pravidelně obměňovat vodu, aby nedocházelo ke zvýšení její mineralizace a obsahu kyseliny kyanurové. Doporučená koncentrace kyseliny kyanurové je 35g/m3 (ověřte pomocí testeru nebo fotometru.) Pravidelně měřte rovněž obsah vázaného Cl (chloraminů) a při jeho koncentraci 0,3g /m3 nebo vyšší proveďte superchloraci pomocí CTX-200/GR (nadávkujte desetinásobek naměřeného vázaného Cl v g/m3 vody, max.15g/m).