cs de

pH Plus 1 kg Chemoform

pH - Plus, sloužící ke zvýšení pH hodnoty vody.

pH plus - prášek ke zvýšení pH, vhodný i na přípravu roztoku do nádob automatických dávkování
dávkování: 15g na m3 zvýší hodnotu pH o 0,2

Co je to pH?
pH je negativní logaritmus koncentrace protonů nebo vodíkových iontů (H+) v kapalině, v našem případě vodě.Pokud je koncentrace protonů vyšší než oxidu vodíku (OH–), voda je kyselá.Pokud je tomu naopak, je zásaditá.Hodnotu správného pH vody je třeba znát. Ideální hodnota pH standardního bazénu je mezi 6,9 a 7,4 v závislosti na krytí bazénu a kvalitě vody

Bezpečnostní list